Stør Fiskeri


Priser

5 Timer

150 Kr.

5 Timer2 stænger: 250Kr.
3 stænger: 350kr.

8 Timer Mest populære

200 Kr.

8 Timer2 stænger: 300Kr.
3 stænger: 400kr

24 Timer

250 Kr.

24 Timer2 stænger: 350Kr.
3 stænger: 450kr

Sæsonkort

2500 ,-

  • Sæsonkort til stør fiskeri – Sælges kun i Januar og Februar

3 Timer - Man-Tors

120 Kr.

3 timer2 stænger: 220Kr.
3 stænger: 320kr
gælder kun fra Mandag-Torsdag

Regler for størfiskeri i Ny Thorup Fiskepark


1.Al fiskeri efter stør og karper er catch-and-release, og alle fangede fisk skal genudsættes skånsomt og hurtigst muligt.

2.Det er kun tilladt at fiske med det antal stænger, hvortil der er indløst fiskekort/årskort, herudover er det tilladt at fiske agnfisk (skaller) med én medestang.

3.Stænger der anvendes til størfiskeri skal være karpestænger med minimum 2,5 lb testkurve.

4.Hovedlinen skal være minimum 0,3 mm monofilament eller flourocarbon. Det er ikke tilladt at anvende fletline som hovedline.

5.Vi anbefaler brug af leader (leadcore, silikone tube, poly-leader, kraftig monofilament el. lign.)

6.Det er kun tilladt at fiske med enkeltkroge med små modhager (microbarbs) og kun en krog pr. stang.

7.Hver plads skal råde over minimum ét net af tilstrækkelig størrelse til at lande stør under fiskeriet.

8.Det er obligatorisk at hver mand medbringer og bruger enten afkrogningsmåtte eller cradle, når støren håndteres på land. Støren må under ingen omstændigheder ligges på jorden.

9.Det er under INGEN omstændigheder tilladt at sacke størene.

10.Ved anvendelse af agnfisk (herunder dele af og indmad fra fisk) SKAL disse være varmebehandlet og i øvrigt overholde reglerne fra fødevaredirektoratet med mindre de er fanget i Ny Thorup Fiskepark.

11.Brug af PVA, feeder, kasterør og lignende er tilladt.

12.Der må ikke anvendes båd under fiskeriet, men brug af baitboat er tilladt.

13.Det er ikke tilladt at anvende fikseret bly (f.eks. bly mellem to svirvler) med mindre det er i leadclips.

14.Det er ikke tilladt at løfte eller veje stør i gællerne. Ved vejning skal vejeslynge anvendes.

15.Stører må ikke løftes over knæhøjde og fotografering skal foregå (hug)siddende.

16.Det er ikke muligt at booke plads

17.Det er ikke tilladt at opstille grej, bivvy m.m. så adgangen til andre pladser forhindres.

18.Parkering ved søen er IKKE tilladt.

19.Brug af musik, lys, bål, grill, bidmeldere m.m. skal ske under hensyntagen til de øvrige fiskere

20.Der skal ryddes op på fiskepladsen efter fiskeriet og al affald – inkl. linestumper – skal i de opstillede affaldsbeholdere.

21.Tyveri, aflivning eller forsætlig beskadigelse af stør medfører erstatningspligt og bortvisning for bestandigt.

22. En hver form for larmende adfærd og stærk beruselse accepteres ikke.

23. Cirkelkroge er ikke tilladt

24. Der må ikke medbringes sild, sildeglas og sildemarinade til søen

25. Det er ikke tilladt at opholde sig mere end 15 meter fra fiskestængerne, når man fisker efter stør og karper

26.Overtrædelser af disse regler kan medføre bortbevisning.

Fødevarestyrelsens regler om agn


Regler vedr. brug af agn i Put and Take fiskeri. Put and take søer er omfattet af bekendtgørelse nr. 965 (23. juli 2013) om autorisation og drift af akvakulturbrug samt om omsætning af akvatiske organismer og produkter deraf.

Da hele Danmarks fastlandsområde nu har fået status som kategori I for VHS (Egtvedsyge), gælder der også regler for, hvad man kan anvende af agn.

Der ikke må anvendes levende eller rå fisk af arter, som er modtagelige eller vektorer for VHS (Egtvedsyge), IHN (Amerikansk fiskevirus) eller ISA (Infektiøs lakseanæmi).

Dvs. følgende arter må ikke anvendes levende eller rå/fersk med mindre de stammer fra Kategori I anlæg i DK eller andre Kat. I anlæg, zoner eller lande (alle er nævnt her, også arter som man aldrig ville bruge til agn, men alligevel):

Sild (Clupea spp.), heltfamilien (Coregonus sp.), gedde (Esox lucius), kuller (Gadus aeglefinus), stillehavstorsk (G. macrocephalus), atlantisk torsk (G. morhua), stillehavslaksearter (Oncorhynchus spp.), regnbueørred (O. mykiss), femtrådet havkvabbe (Onos mustelus), havørred (Salmo trutta), pighvar (Scophthalmus maximus), brisling (Sprattus sprattus), stalling (Thymallus thymallus) olivengrøn hvarre (Paralichthys olivaceus) Ketalaks (Oncorhunchus keta), sølvlaks (O. kisutch), kirsebærlaks (O. masou), sockeyelaks (O. nerka), pukkellaks (O. rhodurus), kongelaks (O. tshawytscha) atlantisk laks (Salmo salar) Hus (Huso huso), waxdick (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet (Acipenser ruthenus), stjernehus (Acipenser stellatus), almindelig stør (Acipenser sturio) sibirisk stør (Acipenser Baerii) Marmorkarpe (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), karuds (Carassius carassius), almindelig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp.), skalle (Rutilus rutilus), rudskalle (Scardinius erythrophthalmus) suder (Tinca tinca) Afrikansk malle (Clarias gariepinus), gedde (Esox lucius), nordamerikansk malleslægt (Ictalurus spp.), sort dværgmalle (Ameiurus melas), plettet dværgmalle (Ictalurus punctatus), gulhalet hajmalle (Pangasius pangasius), sandart (Sander lucioperca) europæisk malle (Silurus glanis) Almindelig bars (Dicentrarchus labrax), hvid bars/stribet bars (Morone chrysops x M. saxatilis), stribet multe (Mugil cephalus), rød trommefisk (Sciaenops ocellatus), almindelig ørnefisk (Argyrosomus regius), almindelig trommefisk (Umbrina cirrosa), tunslægt (Thunnus spp.), atlantisk tun (Thunnus thynnus), hvid havaborre (Epinephelus aeneus), mørk havaborre (Epinephelus marginatus), senegaltunge (Solea senegalensis), søtunge (Solea solea), rød blankesten (Pagellus erythrinus), tandbrasen (Dentex dentex),guldbrasen (Sparus aurata), sorthale (Diplodus sargus), spidstandet blankesten (Pagellus bogaraveo), japansk guldbrasen (Pagrus major), Diplodus vulgaris, spidssnudet havrude (Diplodus puntazzo), tvebåndet havrude (Diplodus vulgaris) blankesten (Pagrus pagrus) Tilapia spp. (Oreochromis)

Grundlæggende: fisk fra havet er ikke Kat. I, og må derfor ikke anvendes. Mange havfisk kan være bærer af marint VHS-virus, altså en saltvandsform af Egtvedsygevirus, som kan mutere til en smitsom form af VHS hvis den kommer i ferskvand.


Et lille udvalg af stør fangster fra søen