Stør Fiskeri


Priser

5 Timer

150 Kr.

5 Timer2 stænger: 250Kr.
3 stænger: 350kr.

8 Timer Mest populære

200 Kr.

8 Timer2 stænger: 300Kr.
3 stænger: 400kr

24 Timer

250 Kr.

24 Timer2 stænger: 350Kr.
3 stænger: 450kr

Sæsonkort

2500 ,-

  • Sæsonkort til stør fiskeri – Sælges kun i Januar og Februar

3 Timer - Man-Tors

120 Kr.

3 timer2 stænger: 220Kr.
3 stænger: 320kr
gælder kun fra Mandag-Torsdag

Ny Thorup Fiskepark Specimen sø


Du kan også besøge vores specimen sø, hvor der er mulighed for at fange både store stør, karper og maller. Beluga stør 15kg-42kg
Hvid stør 20kg-32kg
Diamant stør 4kg-13kg
Sibriske stør 3kg-16kg
Spadestør 1-2kg
Karper 1kg-18kg
Maller 2-16kg

Regler for størfiskeri i Ny Thorup Fiskepark


1.Al fiskeri efter stør og karper er catch-and-release, og alle fangede fisk skal genudsættes skånsomt og hurtigst muligt.

2.Det er kun tilladt at fiske med det antal stænger, hvortil der er indløst fiskekort/årskort, herudover er det tilladt at fiske agnfisk (skaller) med én medestang.

3.Stænger der anvendes til størfiskeri skal være karpestænger med minimum 2,5 lb testkurve.

4.Hovedlinen skal være minimum 0,3 mm monofilament eller flourocarbon. Det er ikke tilladt at anvende fletline som hovedline.

5.Vi anbefaler brug af leader (leadcore, silikone tube, poly-leader, kraftig monofilament el. lign.)

6.Det er kun tilladt at fiske med enkeltkroge med små modhager (microbarbs) og kun en krog pr. stang.

7.Hver plads skal råde over minimum ét net af tilstrækkelig størrelse til at lande stør under fiskeriet.

8.Det er obligatorisk at hver mand medbringer og bruger enten afkrogningsmåtte eller cradle, når støren håndteres på land. Støren må under ingen omstændigheder ligges på jorden.

9.Det er under INGEN omstændigheder tilladt at sacke størene.

10.Ved anvendelse af agnfisk (herunder dele af og indmad fra fisk) SKAL disse være varmebehandlet og i øvrigt overholde reglerne fra fødevaredirektoratet med mindre de er fanget i Ny Thorup Fiskepark.

11.Brug af PVA, feeder, kasterør og lignende er tilladt.

12.Der må ikke anvendes båd under fiskeriet, men brug af baitboat er tilladt.

13.Det er ikke tilladt at anvende fikseret bly (f.eks. bly mellem to svirvler) med mindre det er i leadclips.

14.Det er ikke tilladt at løfte eller veje stør i gællerne. Ved vejning skal vejeslynge anvendes.

15.Stører må ikke løftes over knæhøjde og fotografering skal foregå (hug)siddende.

16.Det er ikke muligt at booke plads

17.Det er ikke tilladt at opstille grej, bivvy m.m. så adgangen til andre pladser forhindres.

18.Parkering ved søen er IKKE tilladt.

19.Brug af musik, lys, bål, grill, bidmeldere m.m. skal ske under hensyntagen til de øvrige fiskere

20.Der skal ryddes op på fiskepladsen efter fiskeriet og al affald – inkl. linestumper – skal i de opstillede affaldsbeholdere.

21.Tyveri, aflivning eller forsætlig beskadigelse af stør medfører erstatningspligt og bortvisning for bestandigt.

22. En hver form for larmende adfærd og stærk beruselse accepteres ikke.

23. Cirkelkroge er ikke tilladt

24. Der må ikke medbringes sild, sildeglas og sildemarinade til søen

25. Det er ikke tilladt at opholde sig mere end 15 meter fra fiskestængerne, når man fisker efter stør og karper

26.Overtrædelser af disse regler kan medføre bortbevisning.


Et lille udvalg af stør fangster fra søen