Fisk i søen


Regnbueørreden

Guldørreder


Bækørreden


Skaller


Aborre (Catch & Release)

Tigerørred


Spejlkarper (catch & release)


Ål


Flodkrebs (fredet)

Brødding


Sandart (catch & release)


Skælkarper (catch & release)

Alle vores fisk bliver leveret af:

Lundby Fisk
v/Peter Holm
Dybvadgårdsvej 1
9240 Nibe