Regler


Regler for fiskeri og ophold ved Ny Thorup Fiskepark Fiskepark:

Det er tilladt af færdes i området fra solopgang til solnedgang, al færdsel skal ske til fods, og det sker på eget ansvar. Man skal respektere naturen og dyrelivet.

Smid ikke affald i naturen/ vandet, beskær ikke træer og buske.

Alt brug af åben ild samt gril, udenfor gril området er forbud.

Fisk skal renses ved rense bordet, det er forbudt at efterlade fiske i skraldespande samt div. Madvare.

Regler for fiskeri:

1. Der skal være løst gyldigt fisketegn inden fiskeriet påbegyndes.

2. Fiskekortet er personligt og kan ikke overdrages til andre.

3. Der må kun benyttes, det antal stænger der er betalt for.

4. Kopi fra betaling skal opbevares og fremvises ved kontrol.

5. Der må fiskes efter Ørreder, Sandart,  og skaller, og disse må hjemtages. Alle andre arter er fredet, og skal straks nænsomt genudsættes.

6. Der må kun benyttes en krog pr. stang. Max krogs størrelse ved brug af 3 kroge er str. 6

7. Pilkning og ryk fiskeri samt enhver brug af sæt liner, garn, vod, ruser mm. Er strengt forbudt.

8. Det er forbudt at forfodre.

9. Der skal være plads til alle, så vis hensyn til andre, og ikke mindst deres valg af fiskeplads.

10. Mindste mål for gedder er 60 cm og sandart er 40 cm., og begge arter er fredet fra 1. april til 31. maj (begge dage inkl.). Egentlig fiskeri efter disse arter er derfor ikke tilladt i overnævnte periode. Fanges de ved et uheld skal de straks genudsættes.

11. Det er kun tilladt at opholde sig i fiskeparken, hvis man har et gyldig fiskekort eller gæstekort

12. Rykfiskeri er strengt forbudt!
Ved rykfiskeri opkræves en kontrolafgift på 250,- kr og ALLE fanget fisk, uanset hvordan de blev fanget, beregnes med 75,- kr/kg samt karantæne fra Ny Thorup Fiskepark

13. Alle fejlkrogede fisk skal genudsættes!

14. Der laves løbende kontrol af fiskegrej og af fanget fisk

Overtrædelse af overnævnte regler, vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra søen/området