Regler for fiskeri

Al færdsel skal ske til fods, og det sker på eget ansvar. Man skal respektere naturen og dyrelivet.
Smid ikke affald i naturen/vandet.
Al brug af åben ild samt grill udenfor grill/bål områderne er ikke tilladt.

Regler for stør og karpefiskeri:

 • Al fiskeri efter stør og karper er catch and release, og alle fangede fisk skal genudsættes skånsomt og hurtigst muligt.
 • Det er kun tilladt at fiske med det antal stænger, hvortil der er indløst fiskekort.
 • Herudover er det tilladt at fiske agnfisk (skaller) med én medestang.
 • Stænger der anvendes til størfiskeri skal være karpestænger med minimum 2,5 lb testkurve.
 • Hovedlinen skal være minimum 0,3 mm og der skal bruges leader (leadcore, silikone tube, poly-leader) på min. 0,80 m.
 • Det er tilladt at anvende fletline på 0,25 mm og der skal bruges leader (leadcore, silikone tube, poly-leader) på min. 1,50 m.
 • Det er kun tilladt at fiske med enkeltkroge med små modhager (microbarbs) og kun en krog pr. stang.
 • Hver plads skal råde over mindst 1 vejeslynge og en afkrogningsmåtte eller cradle når støren håndteres på land. Støren må under ingen omstændigheder ligges på jorden.
 • Det er under INGEN omstændigheder tilladt at sacke størene.
 • Ved anvendelse af agnfisk (herunder dele af indmad fra fisk) SKAL disse være varmebehandlet og i øvrigt overholde reglerne fra fødevaredirektoratet, medmindre de er fanget i Ny Thorup Fiskepark.
 • Brug af baitboat, PVA, feeder, kasterør og lignende er tilladt.
 • Det er ikke tilladt at anvende fikseret bly (f.eks bly mellem 2 svirvler) medmindre det er i leadclips.
 • Det er ikke tilladt at løfte eller veje stør i gællerne. Ved vejning skal vejeslynge anvendes.
 • Stører må ikke løftes over knæhøjde og fotografering skal foregå (hug)siddende.
 • Der skal ryddes op på fiskepladsen efter fiskeriet og al affald – inkl. linestumper – skal i de opstillede affaldsbeholdere.
 • Tyveri, aflivning eller forsætlig beskadigelse af stør medfører erstatningspligt og bortvisning for bestandigt.
 • Cirkelkroge er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at opholde sig mere end 7,5 meter fra fiskestængerne, når man fisker efter karper og stør.
 • Det er tilladt at medbringe hunde, så længe de er i snor og ikke til gene for andre
 • Det er ikke tilladt at booke flere pladser end den man bruger. Har man f.eks. booket 3 pladser men fisker kun fra 1 plads, bliver man opkrævet timepris for de pladser man ikke bruger.

Overtrædelser af ovennævnte regler, vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra søen/området.