Regler for fiskeri

Al færdsel skal ske til fods, og det sker på eget ansvar. Man skal respektere naturen og dyrelivet.
Smid ikke affald i naturen/vandet.
Al brug af åben ild samt grill, udenfor grill/bål områderne er ikke tilladt.
Fisk skal renses ved rensebordet. Fiskeaffald skal i skraldespanden ved rensebordet.

Reglerne for Ørredfiskeri:

 • Der skal være løst gyldigt fisketegn inden fiskeriet påbegyndes.
 • Det er tilladt at færdes i området fra solopgang til solnedgang.
 • Fiskekortet er personligt og kan ikke overdrages til andre.
 • Der må kun benyttes, det antal stænger der er betalt for.
 • Det er strengt forbudt at bruge maddiker.
 • Der må fiskes efter ørreder, sandart og skaller og disse må hjemtages. Alle andre arter er fredet og skal straks nænsomt genudsættes.
 • Der må kun benyttes en krog pr. stang. Max krogs størrelse ved brug af 3-kroge er str. 6.
 • Det er forbudt at forfodre.
 • Der skal være plads til alle, så vis hensyn til andre, og ikke mindst deres valg af fiskeplads.
 • Mindste mål for gedder er 60 cm og sandart er 40 cm. Begge arter er fredet fra 1. april til 31. maj (begge dage inkl.) Egentlig fiskeri efter disse arter er derfor ikke tilladt i ovennævnte periode. Fanges de ved et uheld skal de straks genudsættes.
 • Pilkning og ryk fiskeri samt enhver brug af sæt liner, garn, vod, ruser mm er strengt forbudt.
 • Ved rykfiskeri, manglende fiskekort eller overskredet fangstbegrænsning opkræves en kontrolafgift på 750,- kr. og ALLE fanget fisk, uanset hvordan de er blev fanget, beregnes med 95,- kr./kg samt karantæne fra Ny Thorup Fiskepark.
 • Der laves løbende kontrol af fiskegrej og af fanget fisk.
 • Det er tilladt at medbringe hunde, så længe de er i snor og ikke til gene for andre

Overtrædelse af ovennævnte regler, vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra søen/området.